Cennik

Poniższe ceny są cenami netto/brutto, ponieważ stawka podatku VAT jest  ZW, (korzystamy z zwolnienia VAT).

STAWKI MIESIĘCZNE  obowiązują od dnia 1 stycznia 2018

 

Ryczałt ewidencjonowany (ewidencja przychodów)

ilość dokumentów podatnik zwolniony z VAT czynny podatki VAT
do 10 szt. 110,- zł 140,- zł
od 011 do 030 szt.  140,- zł 170,- zł
od 031 do 050 szt. 170,- zł 200,- zł
od 051 do 100 szt. 240,- zł 270,- zł
powyżej 101 szt. cena ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie

 

Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

ilość dokumentów podatnik zwolniony z VAT czynny podatki VAT
do 10 szt. 130,- zł 170,- zł
od 011 do 030 szt.  160,- zł 200,- zł
od 031 do 050 szt. 190,- zł 230,- zł
od 051 do 100 szt. 280,- zł 320,- zł
powyżej 101 szt. cena ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie

 

Księgi rachunkowe (pełna księgowość)*

ilość dokumentów podatnik zwolniony z VAT czynny podatki VAT
do 10 szt. 230,- zł 290,- zł
od 011 do 030 szt.  300,- zł 420,- zł
od 031 do 050 szt. 550,- zł 650,- zł
od 051 do 100 szt. 850,- zł 950,- zł
powyżej 101 szt. cena ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie

* w przypadku pełnej księgowości  należy zaznaczyć że dokumentami są również wyciągi bankowe (zapisane na nich operacje), dowody wpłat  oraz inne dokument które podlegają księgowaniu.

 

Kadry i płace

ilość pracowników zakres usługii stawka za osobę
za pierwszych 10 Pełna obsługa kadrowo-płacowa 40,- zł
za każdego następnego (powyżej 10) Pełna obsługa kadrowo-płacowa 30,- zł
1 Rozliczenie umowy cywilnoprawnej (zlecenie) 30,- zł

 

OPŁATY DODATKOWE /JEDNORAZOWE

usługa cena
Wypełnienie wniosku do  CEIDG 50,-zł
Rejestracja spółki prawa handlowego przez system S24 250,- zł
Sporządzenie sprawozdania finansowego średniomiesięczny koszt obsługi księgowej danego podmiotu
Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku połowa średniomiesięcznego kosztu obsługi księgowej danego podmiotu
Sporządzenie deklaracji INTRASTAT 150,- zł
Korekty deklaracji wynikające z winy zleceniodawcy 30,- zł
Sporządzenie i wniesienie wyjaśnień, odwołań spowodowanych winą zleceniodawcy 30,- zł