Kompleksowe usługi księgowe i kardrowe

Strona główna / Kompleksowe usługi księgowe i kardrowe

Prowadzimy wszelkie formy księgowości: księgi rachunkowe, książkę przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe, ewidencje VAT.

 

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Rejestracja spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie raportów kasowych
 • Sporządzanie rozliczeń podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • Prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rad nadzorczych
 • Przeprowadzanie likwidacji przedsiębiorstw

 

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Przygotowanie rocznych informacji o wysokości dochodu lub strat
 • Sporządzenie kalkulacji zaliczek na podatek PIT
 • Roczne deklaracje podatku PIT

 

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH

 • Sporządzanie kalkulacji zaliczki na podatek PIT
 • Ewidencja podatku VAT
 • Roczne deklaracje podatku PIT

 

PROWADZENIE EWIDENCJI DO CELÓW PODATKU VAT

 • Rejestry sprzedaży oraz zakupów VAT
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Rozliczanie transakcji trójstronnych
 • Eksport towarów
 • Import towarów i usług
 • Rozliczanie transakcji transgranicznych

 

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń oraz prowadzenie rozliczeń składek ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem dodatków i potrąceń w postaci tabeli i odcinków dla pracowników
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, inne)
 • Przygotowanie deklaracji ZUS i PIT-4
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Przygotowywanie wniosków do Urzędu Pracy
 • Przygotowanie niezbędnych zaświadczeń na wniosek pracownika